fbpx

Šest Prešernovih nagrad za magistrsko in diplomsko delo, 15 pohvaljenih študentov, osem pohval za pedagoško in nepedagoško delo po izboru študentov, tri nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo, nagrada Maksa Samca za popularizacijo študijev in priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto – vse to je odmevalo na nedavni slovesni podelitvi nagrad najbolj izstopajočim študentom in profesorjem Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v letu 2018.

Na podelitvi, ki je potekala v četrtek, 14. februarja 2019, se je zbralo lepo število ljudi, med drugim predstavniki vodstva fakultete, kateder na Fakulteti, zunanji sodelavci in prepoznavni slovenski strokovnjaki na področju kemije. Častni govorec je bil prof. dr. Ivan Leban, nekdanji profesor na Fakulteti, katerega življenjepis odlikujejo mnogi domači in mednarodni dosežki ter funkcije.

Prešernove nagrade za leto 2018 so prejeli: Monika Horvat, ki je magistrski študijski program 2. stopnje Kemija pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Iskre sklenila z nalogo Sinteza trifluorometiltioliranih aromatov in njihova oksidacija z vodikovim peroksidom; Nejc Petek, ki je magistrski študijski program 2. stopnje Kemija zaključil pod mentorstvom prof. dr. Jurija Sveteta z delom Sinteza in biološka aktivnost novih 7-(1 aminoalkil)pirazolo[1,5-a]pirimidinov; Nejc Arh, ki je univerzitetni študijski program 1. stopnje Biokemija zaključil z diplomskim delom Oblikovanje in priprava nanoteles za simetrično dimerizacijo na osnovi koordinacije kovinskih ionov pod mentorstvom doc. dr. Gregorja Gunčarja; Špela Tomaž, ki je magistrski študijski program 2. stopnje Biokemija zaključila z magistrskim delom Pridobivanje proteinov imunske signalizacije krompirja in proteinov krompirjevega virusa y v bakteriji escherichia coli ter kristalizacija krompirjevega proteina TGA2.1 pod mentorstvom prof. dr. Kristine Gruden in somentorstvom prof. dr. Dušana Turka; Miha Andrejčič, ki je magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo zaključil z magistrskim delom PH-prehodi in debelina adsorpcije na monolitnih kromatografskih nosilcih pod mentorstvom doc. dr. Aleša Podgornika; Tjaž Kobal, ki je magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo sklenil z magistrskim delom Kinetika diels-alder reakcije med n-fenilmaleimidom in benzoksazinom na osnovi furana v talini pod mentorstvom prof. dr. Urške Šebenik.

Nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo so prejeli: dr. Jasna Brčić, ki je pod mentorstvom prof. dr. Janeza Plavca doktorirala z delom Strukturne študije z gvanini in citozini bogatih oligonukleotidov povezanih z nevrodegenerativnimi obolenji; dr. Miha Kastelic, ki je pod mentorstvom prof. dr. Vojka Vlachya avtor doktorskega dela Vpliv dodane soli na stabilnost raztopin globularnih proteinov v vodi in dr. Nataša Miložič, ki je pod mentorstvom prof. dr. Igorja Plazla doktorirala z delom Encimsko katalizirana transaminacija v mikroreaktorskih sistemih.

Nagrado Maksa Samca za popularizacijo študijev na FKKT je prejela ekipa, ki je pripravila in izvedla Naravoslovno olimpijado Evropske unije 2018: dr. Andrej Godec, dr. Berta Košmrlj, dr. Darko Dolenc, dr. Jernej Markelj, Branka Miklavčič, Mojca Žitko, dr. Bojan Šarac, Ida Kraševec, Anja Ajdovec, Urška Černe, Teja Gabršček, Urška Jelenovec, Anja Pirc, Ervin Rems, Tjaša Rijavec, Ula Rozman, Klemen Birtič, Sašo Đorđević, Irena Črček, Neli Jandrić, Dominika Slabajna, Mirko Belak, Simon Pikovnik, Anica Divjak in Slađana Kavrin. V imenu vseh je nagrado prevzel dr. Andrej Godec. 

Vrhunec slovesnosti je predstavljala podelitev priznanja Maksa Samca za zasluge za Fakulteto oziroma zlatega znaka Maksa Samca, ki je šel tokrat v roke prof. dr. Brigiti Lenarčič.

Tudi študenti sami so izpostavili nekaj pedagoških oziroma nepedagoških sodelavcev, ki so jim v minulem letu predstavljali še posebej svetel zgled oziroma jim stali ob strani. Predsednik študentskega sveta Blaž Slabajna ter podpredsednica študentskega sveta Daria Latysheva sta se tako zahvalila asist. Maticu Urlepu, dr. Berti Košmrlj, doc. dr. Alešu Ručigaju, doc. dr. Barbari Novosel, doc. dr. Boštjanu Genoriu, Zdenki Držaj, Dušanu Komelu in Mojci Žitko.

Slavnostno podelitev sta glasbeno popestrila kitarist Natko Štiglić in sopranistka Nadie Ternifi z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in ji tako dodala slovesen pomen, ki si ga zasluži.

Z vezno besedo je dogodek povzala voditeljica Jasmina Spahalić.

Nekaj utrinkov s podelitve si lahko pogledate (tukaj)