fbpx

Sodelovala z vezno besedo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Gradu Fužine v Ljubljani, kjer je potekalo odprtje razstave arhitekturnih rešitev za Projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zapora in Projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147.

Foto: Blaž Jamšek

Več na povezavi: http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12931/7512/