fbpx

Raba zaimka "jo", kadar bi moral biti "je"

Primer:

Torta mu je teknila, da se je je najedel do sitega.

V takih in podobnim primerih pogosto zapišemo "jo je", kar je narobe.

"Jo" je tožilnik, "je" je rodilnik.

Koga ali česa se je najedel do sitega?

Če smo v dilemi, si pomagamo tako, da namesto zaimka (nje, je) uporabimo samostalnik.

"Torto se je najedel do sitega." Je narobe in mora biti "torte", torej "nje".

Ne sme nas zmotiti, da stojita drug za drugim dva "je". Eden je zaimek (nje), drugi pa glagol biti v 3. osebi ednine.

(Povzeto po: Amebisov slovnični nasvet)