fbpx

Razlika med besedama tam in tja
Beseda tam označuje prostor nahajanja oziroma dogajanja česa.
Beseda tja pa označuje prostor kot cilj premikanja.
Torej, besedo tam uporabimo v primerih, ko opisujemo, kje nekaj je (ni glagola premikanja), v primeru rabe besede tja je ponavadi zraven glagol premikanja (se je razlil)
(Povzeto po: Amebisov slovnični nasvt)