fbpx

Npr. audi kot avtomobil se piše z malo začetnico. 
Z audijem se je pripeljal v službo. Enako velja za vrsto oziroma model avtomobila.
Stvarna občna imena, industrijski izdelki, se pišejo z majhno začetnico.
Če Audi omenjamo kot tovarno in ne avtomobil, se zapisuje z veliko začetnico.Npr. V tovarni Audi omogočajo nove zaposlitve.

(Povzeto po: Jezikovna odličnost)