fbpx

Splošno pravilo je, da vejice pred veznikom IN ne pišemo, ker ta veznik navadno povezuje enakovredne dele povedi. Vendar pa vejico pred IN pišemo, kadar uvajamo pojasnilo z veznikom IN SICER ali IN TO: Živi v Ljubljani, in sicer na Viču.

Tudi kadar je pred veznikom IN vrinjeni ali odvisni stavek: Rekel je, da bo spet prišel, in se poslovil.

Vejico pišemo tudi ko veznik in stoji skupaj s podrednim veznikom (če, ko): Pridem sama, in če bo le mogoče, pripeljem še koga.

(Povzeto po: Jezikovna odličnost)