fbpx

Ženske smo moškim popolnoma enakovredne. Zato pišemo poklice in funkcije v ženski obliki. 
Npr. Jasmina Spahalič, direktorica. Napačno: Jasmina Spahalić, direktor. 
Bodimo pozorni in upoštevajmo žensko obliko. Ko pišemo poklic ali funkcijo ob imenu, se ta mora ujemati v spolu, sklonu in številu.

(Povzeto po: Jezikovna odličnost)