fbpx

Pri števkah od 1 do 9 ne pišemo spredaj ničle. To velja za dneve in mesece. Pravilen zapis: Brežice, 8. 3. 2016.
Napačen zapis: Brežice, 08. 03. 2016

(Povzeto po: Jezikovna odličnost)