fbpx

zasledila nepravilno rabo besede Konj. Bodite pozorni na fonem /n/: n' - pred j: na koncu besede konj [kôn'] in pred soglasnikom: konjski [kôn'ski]

(Povzeto po: Amebisov slovnični nasvet)