fbpx

Zapis boNbon ali boMbon? SSKJ navaja besedno družino Bonbon, bonboniera - zapis z n-jem. Slovenski pravopis 2001 pa daje prednost zapisu z m-jem. Etimologija, izročilo in raba so v prid zapisu z n-jem. Dajmo še nekaj časa ohraniti Bonbon.