fbpx
Določena besedila me zanimajo že zaradi same vsebine in bi jih prebrala z največjim užitkom, vendar mi slovnične napake ta užitek odvzamejo. Sprejmem dejstvo, da je slovenska slovnica res zapletena. Ves čas se spreminja. Res pa je, da osnovna slovnična pravila še vedno veljajo in tudi zatipkane besede lahko popravimo popolnoma sami.
 
Navajam nekaj primerov, pri katerih so največje težave.
 
Številke – skupaj ali narazen
Glavne števnike do 100 pišemo skupaj (osemnajst, devetindevetdeset).
Tudi stotice pišemo skupaj (tristo, osemsto).
Pisanje narazen: tri milijone dva tisoč osemnajst.
 
Predlog s/z in k/h
Te črke nam povzročajo kar precej preglavic. Za pisanje predloga S, si pomagajmo s stavkom: Ta SuHi ŠKaFeC PušČa. Pred črkami, ki so napisane z veliko, pišemo predlog S. Pred vsemi ostalimi pa Z.
Pred črkami K in G pišemo H. Pred vsemi ostalimi K.
 
Zanikani rodilnik (Koga ali česa?)
To je pa najpogostejša napaka in zelo neprijazna za ušesa.
 
Primer: Popust vam tokrat ne priznamo. PopustA vam tokrat ne priznamo.
 
Vejice
Pri vejicah je več pravil, a najpogosteje je vejica napačno postavljena pri sestavljenih veznikih.
Zapomnite si, kadar gre za sestavljene veznike, npr. medtem ko, s tem da itn., vejico pišemo pred celim sklopom.
 
Primer: Kuhala sem kosilo, medtem ko je mož gledal nogomet.
 
To je samo nekaj pravil, ampak že samo z upoštevanjem teh, se boste uspešneje pisno in govorno sporazumevali.
(Najdete v mojem besedilu kakšno slovnično napako? Jo prepoznate?) 1f642 Slovnično pravilno besedilo
 
Uredniški in lektorski pozdrav,
Jasmina Spahalić