Po slovenskem slovničnem sistemu je bližje blogar.

Slovenščina ima tvorbo za vršilca dejanja pripono -ar in ne -er. Besede na -er z obstojnim e so iz angleščine (bokser, kompjuter). Večina primerov na -er ima pri nas ob sebi glagol na -inati.
Beseda bloger je v slovenščini prevzeta le z najnujnejšimi podomačitvami v izgovoru, zapisu in pregibanju.

Blogar je slovenska tvorjenka iz glagola blogati ali samostalnika blog.
Pravilno je torej blogar.

(Povzeto iz Amebisovega slovničnega nasveta)

Raba zaimka "jo", kadar bi moral biti "je"

Primer:

Torta mu je teknila, da se je je najedel do sitega.

V takih in podobnim primerih pogosto zapišemo "jo je", kar je narobe.

"Jo" je tožilnik, "je" je rodilnik.

Koga ali česa se je najedel do sitega?

Če smo v dilemi, si pomagamo tako, da namesto zaimka (nje, je) uporabimo samostalnik.

"Torto se je najedel do sitega." Je narobe in mora biti "torte", torej "nje".

Ne sme nas zmotiti, da stojita drug za drugim dva "je". Eden je zaimek (nje), drugi pa glagol biti v 3. osebi ednine.

(Povzeto po: Amebisov slovnični nasvet)

Razlika med besedama tam in tja
Beseda tam označuje prostor nahajanja oziroma dogajanja česa.
Beseda tja pa označuje prostor kot cilj premikanja.
Torej, besedo tam uporabimo v primerih, ko opisujemo, kje nekaj je (ni glagola premikanja), v primeru rabe besede tja je ponavadi zraven glagol premikanja (se je razlil)
(Povzeto po: Amebisov slovnični nasvt)

stran 1 od 4
Torek 21 Maj 2019