fbpx

Na Kongresu Adma največjem slovenskem in evropskem dogodku za vse, ki jih zanima področje podpore in menedžmenta, sem uspešno predala znanje o kreativnih in inovativnih besedilih.

Učinkovita podpora menedžmentu je vsekakor nepogrešljiv del uspešnih poslovnih organizacij. In prav podpora predstavlja pomemben člen, ki gradi in povezuje odnose na ravni celotne organizacije. Nove tehnologije in oblike dela tudi na tem področju zahtevajo nenehno razvijanje kompetenc na področju reševanja konfliktov, sodelovanja, kritičnega razmišljanja, upravljanja z ljudmi, organizacijskih sposobnosti, čustvene inteligence, etične presoje in odločanja ter kognitivne fleksibilnosti.

ADMA prireditev je nagovarjala tri področja, ključna za rast in razvoj na delovnem mestu. Četrtek je bil posvečen strateškemu razmišljanju, petek učinkovitosti, sobota pa uravnoteženosti.