fbpx

Ne preseneča dejstvo, da je poslovno in osebno življenje v celoti odvisno od aktivne komunikacije, torej načina komuniciranja. Komunikacija je v skoraj vsaki situaciji ključnega pomena, a veliko ljudi v spletnem komuniciranju ne upošteva njenega pomena. Pomembne so pisne in ustne komunikacijske veščine ter tudi neverbalna komunikacija. Če združimo vse te veščine, vsaj do zadostne mere, bodo tako lahko ljudje prepričani, da so naše misli in nameni očitni in jasni. V tej situacij, v kateri smo se znašli, smo primorani poseči po novejših, virtualnih rešitvah in tudi pri tem je pomembno, da prikažemo sebe, svojo naravnanost in željo po sodelovanju in komuniciranju. Tehnika je zgolj naš pripomoček, saj smo ljudje družabna bitja in poskušajmo se približati drug drugemu na različne načine. Nekaj teh tehnik, veščin, predstavim v nadaljevanju.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ol63excmWg